Liquid Soil

Liquid Soil

Liquid Soil eller “flydende jord” teknologien har egentlig været kendt på det tyske og internationale marked i flere år.

simotec-logo-sam

Vi har udviklet en blande-teknologi, som gør det muligt at blande den opgravede jord på stedet. Derved undgår man at skulle transportere den forurenede jord væk, køre nyt sand til og vibrere den sand som fyldes tilbage. Den flydende jord der hældes tilbage i udgravningen løber rundt om rør og ledninger og størkner af, således man 24 timer senere kan gå på den og grave i den.

Anlægget er container, mobil baseretog har sin egen strømforsyning. Desuden har den vandtank, højtryksrenser, mikroovn (til test af jordprøver).

Bindemidlet medføres i anlægget i en silo. Jorden kan gøres flydende uden kalkning. Jorden tildeles anlægget via en Allu*- separator. Systemet kan være på lastbilen eller stå direkte på jorden og blande.

Den høj effektive blander (planetblander) kan også blande meget lerholdige jordtyper. En moderne styring sørger for at udskrifterne er gemt, at blandingerne afvejes. Blandings resultater er baseret på udskrivning af følgesedler.

Den flydende jord fyldes via en hydraulisk indstillelig sliske ned i udgravningen. Det er også muligt at pumpe den flydende jord i en betonpumpe.

Anlægget kan selvfølgelig også bruges som almindelig blandeanlæg til letflydende beton og lignende.

Ud over fremstilling og igangsætning af anlæg, tilbyder vi også vedlighold og reparation af eksisterenede anlæg. Ud fra specielt udviklede checklister, gennemgår vi jeres maskine og aftaler sammen med kunden hvad der skal laves – det anbefales at få maskinen checket hvert 3 år.

For mere information kontakt Johannes Simonsen – (+45) 40 34 30 25 eller Bjarne Jacobsen (+45) 20 43 79 27

Eller se mere op www.simo-tec.dk

*ALLU separator skal købes seperat

P.S. Der udføres pt. forsøg i Tyskland med henblik på at kunne bruge teknologien på udgravninger ved havne- og kajanlæg – når resultaterne af dette forsøg foreligger, vil det fremgå af denne på denne side.

Tilbage