Plasma/flammeskæring

Plasma- og flammeskæring

Vi tilbyder plasma- og flammeskæring til vores kunder, som har behov for skårede plade dele. Plasma- og flammeskæring tilbydes også som underleverandør arbejde til andre stålproducenter. Vi kan håndtere plader op til 2000×8000 meter og er vant til at skære i store stål og  aluminiumsplader til skibe og transportudstyr.

Stål – op til 40-150 mm

Aluminium – op til 30 mm

Rustfri stål – op til 30 mm

Vi tilbyder afrensning af grater på plader såfremt det ønskes.

I forbindelse med skæring af plader kan vi også tilbyde optegning af pladedele i Autocad eller Inventor. Har du for eksempel en eksisterende plade geometri så kan vi måle den op og “kopiere” den til vores anlæg.

Leveringstiden er oftest dag til dag – så haster det med delene er vi klar.

Data på vores anlæg

Gasparini Heavy Spark 2080 og Microstep CPL 4501.20

Strømkilde: Hyperterm Hyperperformance Plasma HPR260 og Kjellberg 260 AMP

Mulighed for hurtig programmering af forudbestemte geometrier

Off-line programmering på software kompertibel med .dxf filer og .dwg filer

Generel information om plasmaskæring

Plasmaskæring, proces, hvorved især plademateriale skæres med en meget varm luftstrøm, der smelter materialet i fugen. Luftstrømmen opvarmes ved at passere en elektrisk lysbue, og dens temperatur er så høj, dvs. 15000-20000 °C, at atomer og elektroner er adskilt til et plasma.

Plasmaskæring kan anvendes til alle typer materialer, fx metal, plast, læder og keramik. Stål kan skæres i godstykkelser på op til ca. 50 mm, og aluminium på op til ca. 200 mm. Til stålskæring anvendes almindelig luft, mens man til andre materialer bruger fx brint, kvælstof eller argon. Til større godstykkelser af stål benyttes flammeskæring, der er en forbrændingsproces. En af fordelene ved plasmaskæring er, at den høje skærehastighed giver lille opvarmning og derfor små formforandringer. Ved tykkere materiale skæres ofte under vand for at nedsætte støj- og røggener.

Flammeskæring, proces til skæring af stål. Ved høj temperatur kan stål brænde i ren ilt (oxygen). Ilterne (oxiderne) smelter ved en temperatur, der er lavere end stålets smeltepunkt, og kan let blæses ud af skærefugen. Processen skal foregå ved temperaturer, der er lavere end stålets smeltepunkt; der må ikke optræde opsmeltning af fugekanter. For at opnå tilstrækkelig høj temperatur anvendes en skærebrænder, der adskiller sig fra en svejsebrænder ved en ekstra tilførsel af ren ilt gennem en speciel dyse. Mens man til gassvejsning udelukkende bruger acetylen som brændgas, kan man til flammeskæring også bruge andre gasser som propan (flaskegas) eller methan (naturgas). Udstyret findes i størrelser fra små bærbare anlæg til store automatiske anlæg til skæring af godstykkelser på over en meter, fx til afskæring af de såkaldte dødhoveder i stålstøberier.

Største anvendelse er i den svære stålindustri, hvor den gode snitkvalitet i flammeskæring bruges til svejsefuger, fx på skibsværfter. Skærehastigheden i tynde plader er ikke så høj som ved plasma- eller laserskæring, men ved større godstykkelser er flammeskæring hurtigst. Processen er velegnet til ulegerede og lavtlegerede stål og dermed ikke til rustfrit stål (højtlegeret). Den kan ikke anvendes på andre basismetaller end jern, idet de andre metallers oxider har højere smeltepunkt end det respektive metal. For højtlegeret stål bliver flammeskæring vanskelig, fordi den større andel af andre metallers oxider forøger oxidmetallets smeltepunkt og viskositet. Dette kan i nogen grad afhjælpes ved at tilsætte jernpulver til iltstrålen (pulverskæring). Den opnåede snitkvalitet ved pulverskæring er dog for dårlig til fx svejsefuger.

Tilbage